melodious.edu.vn


Melodious dạy học guitar gia sư. 100% cam kết “nghe bài nào chơi bài đó”.

KHOÁ 1: NGHE BÀI NÀO ĐỆM BÀI ĐÓ

KHOÁ 2: NGHE BÀI NÀO SOLO BÀI ĐÓ

Đăng ký học
Gọi hotline 093.455.4242 hoặc điền:

Tên bạn (*):

Phone (*):

Địa chỉ (*):

Học phí
Hình thức học Cách học – Địa điểm Kết quả Học phí
Gia sư tại Hà Nội Học 1 thầy tối đa 2 trò, tại nhà học sinh. Mỗi tuần học 2 buổi. Cam kết học đến khi nào đạt mục tiêu đã ghi phía trên lộ trình. Nếu giả sử sau 2-3 tháng (≥18 buổi) mà học sinh chưa đạt, giảng viên vẫn dạy tiếp! 4.500.000đ/mục tiêu – chia 2 lần đóng (=1.1 triệu/tháng cho mỗi học sinh)
Học guitar Online Học 1 thầy 1 trò. Mỗi tuần 2 buổi online. Add skype:quangduc1904 hoặc email:melodious.edu@gmail.com Tháng đầu 1.990.000đ, các tháng sau 990.000đ/tháng.
Học guitar Solo Học 1 thầy 1 hoặc 2 trò. Mỗi tuần 1-2 buổi. Nghe-dựng hoà âm thành thạo, đặt thêm giai điệu của bất kỳ bài hát nào, ghi lên bản nhạc và chơi lại. 250.000-300.000/buổi, đóng 10 buổi/lần

Tóm tắt khóa học

Giai đoạn học guitar đệm hát

Giai đoạn đệm hát Nội dung học tập Mục tiêu đạt được
Vững nhịp – hợp âm Đếm nhịp cơ bản, hợp âm cơ bản. Vững nhịp 2/4, 4/4, 6/8, một số nhịp phức khác, chuyển hợp âm thành thạo cho mỗi nhịp. Hát với các bài hát đơn giản.
Vững accord (Quạt) Bắt đầu các hợp âm chặn. Tiết tấu điệu thức phức tạp hơn. Thành thạo cách tách phách, cách ghi phách, cách thức triển khai phách khi chơi accord đệm hát. Đảo phách uyển chuyển. Cách thức chơi các phách bịt, chặn, đập (finger style đơn giản).
Nhạc lý cơ bản và 5 kỹ năng cơ bản của nhạc công đệm hát. Lý thuyết hoà âm cơ bản, bắt giọng, ghi hợp âm, cấu tạo bài hát, làm tiết tấu và phối hoà âm nhiều đàn. Áp dụng nhuần nhuyễn hợp âm thường dùng, hợp âm nâng cao, dò tiết tấu, dò giọng của bài hát, bắt nhịp và đặt hoà âm. Nhớ các bộ hợp âm theo giọng, dịch giọng.
Lý thuyết hoà âm Viết hòa âm đơn giản cho bài hát có sẵn.

“Nghe bài nào đệm theo bài đó”

Giai đoạn học guitar solo

Giai đoạn solo (chuyển soạn cơ bản) Nội dung học tập Mục tiêu đạt được
Đặt hoà âm thành thạo Nghe và dựng hoà âm thành thạo. Sử dụng các hợp âm thành thạo, các hợp âm ở nhiều quãng khác nhau trên cần đàn.
Ký âm cơ bản Ghi lại các hoà âm và các nốt giai điệu Ghi đúng được cao độ và trường độ của các nốt nhạc, biết cách ghi phân bè cho hoà âm và giai điệu.
Kết hợp hoà âm và giai điệu vào cùng một bạn nhạc Đặt giai điệu vào hoà âm đã được đặt, ghi lại lên bản nhạc. Có thể đặt giai điệu rất linh hoạt vào phần hoà âm đã đặt, ghi và đọc lại bản nhạc do mình soạn ra.
Soạn cơ bản, thêm kỹ thuật chơi và soạn Thêm các kỹ thuật chuyển soạn để tăng thêm độ hấp dẫn cho bài hát được chuyển soạn

“Nghe bài nào solo bài đó”