KHÁM PHÁ BÍ ẨN HÌNH XĂM THÁI LAN

1. Hah Taew ( 5 dòng)

Được tìm thấy tại Chiang Mai vào 700 năm trước, hình xăm Hah Taew bao gồm năm dòng chữ được cho là phước lành, hoặc truyền phép thuật cho người nhận trong khi xăm hình. Mỗi dòng có một ý nghĩa nhất định

Đọc thêm

2. Gao Yord ( Phật Đỉnh Hoặc 9 Đỉnh Tháp)

Gao Yord là một trong những hình xăm Phật giáo thiêng liêng nhất trong tất cả. Nhiều người sẽ chọn Gao Yord là Sak Yant đầu tiên của họ vì quyền lực phổ quát của nó và sau đó thêm các Sak Yant khác. Thiết kế cơ bản của Gao Yord đại diện cho 9 ngọn nú...

Đọc thêm

3. Paed Tidt (8 hướng)

Thiết kế của Sak Yant ‘Paed Tidt’ là một hình chứa tám Thần chú được viết thành 2 vòng tròn đồng tâm ở trung tâm của thiết kế. Thiết kế của Paed Tidt cũng kết hợp tám đại diện của Đức Phật. Đây là nhóm 3 hình bầu dục, mỗi hình tăng dần từ trên xuống. Ở ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious