Phép Vị Tự Là Gì? Công Thức Và Bài Tập Phép Vị Tự Lớp 11 (Có Đáp Án)

1. Phép vị tự là gì? Ví dụ phép vị tự

Đọc thêm

1.1. Định nghĩa

Cho điểm O và số $kneq 0$Phép vị tự là phép biến hình mỗi điểm M thành điểm M’ sao cho $overrightarrow{OM'}=overrightarrow{OM}$Ký hiệu của phép vị tự tâm O, tỉ số k thường là $V_{(O,k)}$

Đọc thêm

1.2. Nhận xét:

Đọc thêm

Đọc thêm

2. Tính chất

Phép vị tự có thể biến đường tròn bán kính r thành đường tròn bán kính kr. Tham khảo ngay bộ tài liệu ôn tập kiến thức và tổng hợp phương pháp giải mọi dạng bài tập trong đề thi Toán THPT Quốc gia

Đọc thêm

Đọc thêm

3. Tâm vị tự của hai đường tròn

Đọc thêm

3.1. Định lý

Khi cho hai đường tròn bất kỳ, luôn có một phép vị tự biến đường tròn này thành đường tròn kia.

Đọc thêm

3.2. Cách tìm tâm vị tự

Xác định (tìm) tâm vị tự của hai đường tròn (I,R) và (I',R')Trường hợp 1: I trùng với I’$left |k right | = frac{R'}{R}Rightarrow k=pm frac{R'}{R}$Trường hợp 2: Với $Ineq I'$ và $Rneq R'$ $O_{1}$ là tâm vị tự trong là $left |k right |=frac{left |overrightarrow{OM'} right |}{left |overrightarrow{OM} right |}=frac{left |overrightarrow{I'M'} right |}{left |overrightarrow{IM} right |}=frac{R'}{R} Rightarrow k=frac{R'}{R}$(Do $overrightarrow{OM}$ và $overrightarrow{OM'}$ cùng hướng nên k không đổi dấu)$left |k_{1} right |=frac{left |overrightarrow{O_{1}M''} right |}{left |overrightarrow{O_{1}M} right |}=frac{left |overrightarrow{I'M''} right |}{left |overrightarrow{IM} right |}=frac{R'}{R} Rightarrow k_{1}=frac{R'}{R}$( Do $overrightarrow{O_{1}M}$ và $overrightarrow{O_{1}M"}$ ngược hướng nên k đổi dấu)Trường hợp 3: $Ineq I’$ và R = R’$left |k right |=frac{left |overrightarrow{O_{1}M''} right |}{left |overrightarrow{O_{1}M} right |}=frac{left |overrightarrow{I'M''} right |}{left |overrightarrow{IM} right |}=frac{R}{R}=1 Rightarrow k=-1$( do $overrightarrow{O_{1}M}$ và $overrightarrow{O_{1}M''}$ ngược hướng nên k đổi dấu)Đăng ký ngay để được các thầy cô tổng hợp toàn bộ kiến thức và các dạng bài toán hình

Đọc thêm

Đọc thêm

4. Công thức phép vị tự

Cho điểm $M(x_{0};y_{0})$. Phép vị tự tâm I(a,b), tỉ số k biến điểm M thành M’ có tọa độ (x',y') thoả mãn

Đọc thêm

5. Các dạng bài tập về phép vị tự và phương pháp giải

Dạng 1: Tìm các yếu tố của phép vị tự biến điểm M cho sẵn thành điểm M’Các trường hợp có thể xảy ra:Ví dụ 1: Bài cho tam giác ABC, G là trọng tâm. Yêu cầu xác tìm tâm phép vị tự biến G thành A và có tỉ số vị tự k = 3?Lời giải:Gọi O là TĐ của BCCó: $overrightarr...

Đọc thêm

Đọc thêm

6. Một số câu hỏi trắc nghiệm về phép vị tự (có đáp án)

Ví dụ 1: Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d’. Tính số phép vị tự biến đường thẳng đó thành chính nó là bao nhiêu?A. Không có phép nàoB. Có một phép duy nhậtC. Chỉ có hai phépD. Có vô số phépLời giải:Đáp án D vì tâm vị tự là giao điểm của d và d’. Suy ra có vô số k...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious