Bituenglish

Túc từ là gì?

Túc từ, hay có tên gọi khác là tân ngữ (Object), thường được sử dụng để ám chỉ một đối tượng chịu sự tác động mạnh của một hành động nào đó. Khi túc từ giữ vai trò là danh từ thì không có biến thể, tuy nhiên nếu túc từ được sử dụng như đại từ nhân xư...

Đọc thêm

Sự khác nhau giữa túc từ và Đại từ nhân xưng

Nếu chỉ hiểu túc từ là gì thì thực sự chưa đủ, để sử dụng túc từ vào cấu trúc tiếng Anh một cách thành thạo và đúng chuẩn, ta cần phân biệt rõ các loại túc từ và cách sử dụng chúng. Vì thế, mình sẽ đưa ra sự khác biệt giữa hai loại túc từ và một số ví dụ cụ thể để mọi người hiểu rõ hơn nhé.

Đọc thêm

Túc từ - Object

Túc từ thường là những từ đi theo sau động từ chính, ta có thể tìm hiểu qua ví dụ về túc từ dưới đây:Ví dụ : I go to work (Tôi đến cơ quan)Ở đây, “work” trong câu được hiểu là một danh từ, tuy nhiên do nó đứng sau động từ chính trong câu nên nó giữ vị trí là một túc từ.

Đọc thêm

Túc từ Đại từ Nhân xưng - Object Pronouns

Túc từ đại từ nhân xưng là những túc từ đi theo đại từ nhân xưng. Đây là cụ thể hơn, hãy cùng phân tích ví dụ sau:Ví dụ : “Trang asked me if I could lend her my book” - cô ấy hỏi tôi rằng liệu cô ấy có thể mượn sách của tôi.Trong ví dụ trên, “me” đứng sau động từ chính có thể kết luận là túc từ. Thay vì nói “She asked I” phải chuyển thành “She asked me”. Do đó, “me” là túc từ đại từ nhân xưng.Từ sự khác biệt trên, khi những túc từ đại từ nhân xưng nằm ở trong Object thì ta phải chuyển nó theo quy tắc trong bảng sau:

Đọc thêm

Túc từ gián tiếp (indirect object) và túc từ trực tiếp (direct object)

Trong tiếng Anh có hai loại túc từ cơ bản là túc từ gián tiếp và túc từ trực tiếp. Khi sử dụng túc từ ta cũng cần phân biệt giữa túc từ trực tiếp và túc từ gián tiếp. Tại sao lại có sự phân loại như vậy? Hai loại túc từ này có gì khác nhau, được sử dụng như thế nào?

Đọc thêm

Túc từ gián tiếp - indirect object

Trong tiếng Anh, khi sử dụng túc từ gián tiếp trong câu thường có giới từ (Preposition) đi kèm. Để xác định túc từ gián tiếp, bạn cần tìm hiểu đâu là đối tượng chịu tác động của hành động. Chẳng hạn: “I write a letter to my friend”.Trong câu trên, tôi viết một bức thư cho bạn tôi. Có nghĩa là lá thư (“letter”) là đối tượng trực tiếp chịu tác động. Trong khi đó, bạn tôi (“my friend”) là đối tượng chịu tác động gián tiếp. Do đó, “my friend” là túc từ gián tiếp trong câu này.

Đọc thêm

Túc từ trực tiếp - direct object

Khác với túc từ gián tiếp, túc từ trực tiếp có thể đứng một mình trong câu mà không cần giới từ đi kèm. Cũng ví dự trên, ta thấy “ a letter” cũng là một túc từ, cùng với túc từ “my friend” đều chịu tác động của việc viết thư. Tuy nhiên, “a letter” là túc từ trực tiếp nên đứng trước nó không có giới từ.Xem thêm: Tính từ sở hữu trong tiếng Anh

Đọc thêm

Cách tìm túc từ gián tiếp

Túc từ gián tiếp trong câu là đối tượng nhận của túc từ trực tiếp. Nói dễ hiểu hơn, khi bạn đã tìm được túc từ trực tiếp, chỉ cần đặt thêm câu hỏi “ai sẽ nhận nó” (túc từ trực tiếp) và đáp án bạn tìm ra chính là túc từ gián tiếp.Ví dụ: “I write a letter ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious