Sum Up là gì và cấu trúc cụm từ Sum Up trong câu Tiếng Anh

1. To sum up trong Tiếng Việt là gì?

To sum up Cách phát âm: /ˈsʌm ˈʌp/ Loại từ: cụm động từ Định nghĩa: To sum up: tóm lại, tóm gọn, để diễn đạt ngắn gọn những sự kiện quan trọng về điều gì đó hoặc đặc điểm của ai đó.Sum up: Khi một thẩm phán tổng kết trước khi kết thúc phiên tòa , họ sẽ phát biểu trước bồi thẩm đoàn để nói lại với họ về những vấn đề chính mà họ cần xem xét trong vụ án .

Đọc thêm

2. Vị trí của sum up ở trong câu:

sum up trong tiếng Anh Từ sum up có thể đứng ở những vị trí khác nhau mà vẫn giữ nguyên nghĩa của câu không thay đổi. Các vị trí khác nhau của Sum up trong câu: đầu câu và giữa câuVị trí đầu câu:Vị trí giữa câu: Thường từ Sum up sẽ đứng sau danh từ hoặc động từ trong câu:Sau danh từ Đứng sau động từ:

Đọc thêm

3. Những từ đồng nghĩa của sum up:

sum up trong tiếng Anh Từ Tiếng AnhNghĩa Tiếng Việtsummarise tóm tắtsummarize tóm tắtrecap tóm tắt lạirecapitulate tóm tắt lạireviewôn tập synopsize tóm tắtencapsulate gói lạiabridge abridgecondense cô đặc lạiepitomise biểu tượng hóaepitomize biểu tượng hóaexaminexem xétsum Tổngclose đóngconclude kết luậndigest tiêuestimate ước tínhinventoryhàng tồn khoget the measure of lấy thước đo củasize uptăng kích thước put in a nutshell tóm lạitotaltoàn bộ Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về những từ liên quan đến to sum up trong tiếng Anh!!!

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious