Quan sát hình 4, em hãy cho biết ở nửa cầu Bắc, vật chuyển động theo chiều kinh tuyến

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious