Đặc điểm cần biết ở các nước công nghiệp hóa mới - NICs

Lịch sử và bối cảnh của các nước công nghiệp hóa mới

Khái niệm các nước công nghiệp hóa mới (NICs) được công nhận, sử dụng rộng rãi vào những năm 1970. Các quốc gia Châu Á - còn được gọi là "Bốn con hổ Châu Á" - Singapore, Hong Kong, Hàn Quốc và Đài Loan cho thế giới thấy được sự vươn ...

Đọc thêm

Đặc điểm của các nước công nghiệp hóa mới

Mỗi quốc gia và nền kinh tế là duy nhất. Tất cả họ đều có những đặc điểm riêng biệt, tận hưởng những cơ hội khác nhau và đối mặt với những thách thức cụ thể. Tuy nhiên, các nền kinh tế mới công nghiệp hóa thường có những đặc điểm chung như:Dân số đô th...

Đọc thêm

Mối quan hệ giữa NICs và các quốc gia phát triển cao

Các nước phát triển có thể nhìn thấy cơ hội trong sự ổn định ngày càng tăng của một nước mới công nghiệp hóa. Những cơ hội này có thể dẫn đến việc các công ty phải thuê ngoài thêm các cơ sở trong NICs. Những chuyển động này có thể làm giảm chi phí la...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious