Cách nhận biết phenol nhanh nhất

Cách nhận biết phenol

Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm -OH liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon của vòng benzen. Để nhận biết phenol ta cần sử dụng thuốc thử gì? Phương trình hóa học viết như thế nào? Hiện tượng ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn trả lời các câu hỏi này.

Đọc thêm

I. Cách nhận biết phenol

- Để nhận biết phenol ta dùng dung dịch brom. - Hiện tượng: Dung dịch brom mất màu, xuất hiện kết tủa trắng.- Phương trình phản ứng:Kết tủa trắng là: 2,4,6 - tribromphenol

Đọc thêm

II. Mở rộng

- Ngoài phản ứng thế H của vòng benzen, phenol có phản ứng thế H của nhóm - OH, như:+ Tác dụng với kim loại kiềm, giải phóng H2:2C6H5OH + 2Na 2C6H5ONa + H2 ↑+ Tác dụng với dung dịch kiềm thu được muối và nước:C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O- Phenol có tính axit, tuy nhiên tính axit của phenol rất yếu. Dung dịch phenol không làm đổi màu quỳ tím.

Đọc thêm

III. Bài tập nhận biết phenol

Bài 1:Có 3 chất lỏng benzen, phenol, stiren đựng trong 3 lọ mất nhãn riêng biệt. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên làA. Nước bromB. Dung dịch NaOHC. Giấy quỳ tímD. Dung dịch phenolptalein.Đáp án ATrích mẫu thử của 3 dung dịch lần lượt ra 3 ống n...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious