Muốn theo đuổi ngành du lịch, nên theo học trường nào?

Sau đây là thông tin tổng hợp của một số trường đại học đào tạo ngành du lịch ở Việt Nam.

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) là một trong những cơ sở trọng điểm quốc gia đào tạo về ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Hầu hết sinh viên sau khi ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious