Ô tô cũ 75 triệu đồng mới mua hỏng liên tục, tôi có nên sửa để đi tiếp?

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious