Đại gia Việt chịu chơi bỏ chục tỷ sắm siêu xe 'bò vàng' Lamborghini

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious