Keep Away là gì và cấu trúc cụm từ Keep Away trong câu Tiếng Anh

1. “Keep Away” trong tiếng Anh là gì?

Keep awayCách phát âm: /ˈkiːp.əˌweɪ/Định nghĩa: Tránh là một trong những hành động của con người sự vật động như một bản năng sinh tồn để trốn thoát khỏi những gì, những cái gì, con gì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến chính bản thân của mình. Loại từ trong Tiếng Anh :Đây là một cụm động từ dễ sử dụng có lớp nghĩa đơn giản dễ vận dụng vào cách giao tiếp trong Tiếng Anh.Có thể kết hợp với nhiều dạng từ đa dạng trong Tiếng Anh để cấu tạo nên những cụm từ có nhiều nghĩa hơn.Nhưng ở một vài trường hợp đặc biệt nó sẽ có mang một số ý nghĩa khác.

Đọc thêm

2. Cấu trúc và cách sử dụng “ keep away” cơ bản nhất và thông dụng trong Tiếng Anh:

keep away trong tiếng Anh Cấu trúc “Keep away” ở thì hiện tại đơn:Thể khẳng định: CHỦ NGỮ + KEEP(S/ES) AWAY+ TÂN NGỮ... Thể phủ định:CHỦ NGỮ + DON’T/DOESN’T + KEEP AWAY+ TÂN NGỮ… Thể nghi vấn:DO/DOES + CHỦ NGỮ +KEEP AWAY ...? Cấu trúc “keep away” ở thì quá khứ đơn:Thể khẳng định:CHỦ NGỮ + KEPT AWAY + TÂN NGỮ… Thể phủ định:CHỦ NGỮ + DIDN’T + KEEP AWAY + TÂN NGỮ … Thể nghi vấn:DID + CHỦ NGỮ...+ KEEP AWAY...? Cấu trúc “keep away” ở thì tương lai đơn:Thể khẳng định:CHỦ NGỮ + WILL + KEEP AWAY + TÂN NGỮ… Thể phủ định:CHỦ NGỮ + WON’T + KEEP AWAY + TÂN NGỮ … Thể nghi vấn:WILL + CHỦ NGỮ + KEEP AWAY? “Keep away” trong câu bị động:CHỦ NGỮ + AM/IS/ARE HOẶC WAS/ WERE + KEEP AWAY + TÂN NGỮ... keep away trong tiếng Anh Hi vọng với bài viết này, StudyTiengAnh đã giúp bạn hiểu hơn về “keep away” trong tiếng Anh!!!

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious