Recommend là gì? Phân biệt với Introduce, Suggest, Advise

Recommend là gì?

Recommend có nghĩa là “giới thiệu, tiến cử, gợi ý ai đó” hoặc điều gì đó sẽ tốt hoặc phù hợp với công việc, mục đích cụ thể.Phát âm: /ˌrek.əˈmend/Ví dụ:

Đọc thêm

Cấu trúc Recommend và cách sử dụng trong tiếng anh

Đọc thêm

Công thức 1: S + recommend + somebody/something + to somebody

Cách sử dụng: Dùng để giới thiệu, tiến cử một ai đó, một điều gì đó với ai đó.Ví dụ:

Đọc thêm

Công thức 2: S + recommend someone

Cách sử dụng: Dùng để tiến cử, giới thiệu ai đó với thiện ý.Ví dụ:

Đọc thêm

Công thức 3: S + recommend + that + someone + (should) + do something

Cách sử dụng: Dùng để đề nghị hoặc khuyên bảo ai đó nên làm điều gì đó có ích cho người được khuyên.Ví dụ:

Đọc thêm

Công thức 4: S + recommend + somebody/something + for/as + something

Cách sử dụng: Dùng để tiến cử ai đó, điều gì đó vào vị trí mà người nói cảm thấy phù hợp.Ví dụ:

Đọc thêm

Công thức 5: S + recommend + something + to someone’s care

Cách sử dụng: Dùng để gửi gắm cái gì đó cho ai đó chăm sóc.Ví dụ:

Đọc thêm

Công thức 6: S + recommend + somebody + V-ing

Cách sử dụng: Dùng để giới thiệu ai đó làm việc gì mà người nói cảm thấy thú vị, bổ ích.Ví dụ:

Đọc thêm

Phân biệt Recommend với các động từ Advise, suggest, introduce

Trong tiếng Anh, advise, suggest, introduce đều có nét nghĩa tương tự với recommend. Tuy nhiên, giữa chúng vẫn có sự khác biệt nhỏ về cách dùng. Dưới đây là cách phân biệt các động từ này khi sử dụng.

Đọc thêm

Phân biệt Recommend với Introduce

Recommend: Đưa ra một lời giới thiệu nhằm giúp đỡ ai.Introduce: Lần đầu giới thiệu ai đó/cái gì đó cho ai.Ví dụ:

Đọc thêm

Phân biệt Recommend với Advise, Suggest

Recommend: Người đưa ra gợi ý không cần phải có chuyên môn. Lời khuyên chỉ đơn thuần là suy nghĩ cá nhân.Ví dụ: My mother recommended me to get up early. (Mẹ của tôi đã khuyên tôi nên dậy sớm.)Advise: Người đưa ra lời khuyên có chuyên môn, hiểu biết về vấn đề đang nói hoặc có quyền hành.Ví dụ: My doctor advised me not to eat a lot. (Bác sĩ của tôi đã khuyên tôi không nên ăn nhiều.)Suggest: Dùng trong trường hợp thân mật, một lời đề nghị có tính khả thi.Ví dụ: Can you suggest a good restaurant? (Bạn có thể gợi ý một nhà hàng tốt không?)Tham khảo chi tiết thêm:

Đọc thêm

Bài tập cấu trúc Recommend

Chọn đáp án đúng:1.Lan … that we leave early to allow time for traffic.A. suggestedB. recommendC. advice2.My mother loves to … me on fashion.A. adviseB. adviceC. suggest3.I … that you go to the doctor as soon as possible.A. recommendB. suggestionC. advice4.The teacher … changing a few lines in my essay.A. advisedB. recommendedC. suggested 5.May I … a red wine with this dish?A. adviseB. recommendC. suggest

Đọc thêm

Đáp án

Đọc thêm

Tổng kết

Trên đây tác giả bài viết đã giải đáp chi tiết về cấu trúc recommend, cách phân biệt và sử dụng. Hy vọng thông tin trên sẽ giúp học viên nắm chắc kiến thức và có thể áp dụng trơn tru cụm từ này.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious