Cấu trúc Want | Cách dùng và những lưu ý cần biết

Want là gì?

Theo định nghĩa của từ điển Cambridge, want được dùng để biểu đạt sự mong muốn một cái gì đó hay muốn làm một việc cụ thể nào đó. Ta có thể xét hai ví dụ sau để hiểu rõ hơn về hai cách dùng cơ bản nhất của động từ này: Ví dụ:The kid wants a new pair of shoes for Christmast (Dịch: Đứa trẻ muốn một đôi giày mới cho giáng sinh)—> Biểu đạt sự mong muốn một cái gì đó.She wants to complete her homework before tonight (Dịch: Cô ấy muốn hoàn thành bài tập về nhà của cô ấy trước tối nay)—> Biểu đạt sự mong muốn làm một việc cụ thể gì đó.

Đọc thêm

Các cấu trúc Want và cách dùng

Là một trong những động từ được sử dụng nhiều nhất trong tiếng Anh, động từ “want” do đó cũng có khá nhiều cách sử dụng khác nhau, bao gồm hai cách sử dụng cơ bản nhất được nhắc đến ở phần trước, cùng với một số lưu ý khi sử dụng mà người học cần cố gắng nắm được để có thể sử dụng một cách thành thục các cấu trúc want.

Đọc thêm

Cấu trúc want để diễn tả mong muốn

Cách sử dụng đầu tiên, cũng là cách sử dụng phổ biến nhất của động từ này chính là dùng để diễn tả ước muốn, mong muốn làm một việc gì đó hay có được một cái gì đó cụ thể. Đối với cách dùng này, động từ “want” luôn được theo sao bởi một tân ngữ (object) hay bổ ngữ (complement). Xét các cấu trúc want và ví dụ dưới đây:Want + ObjectVí dụ:Want + To-infinitiveVí dụ:Want + Object + To-infinitiveVí dụ:

Đọc thêm

Dùng để thể hiện sự cần thiết

Trong văn nói hay trong các tình huống trong đời sống hằng ngày, thay vì sử dụng động từ “need” để diễn đạt một việc gì đó cần thiết và cần được làm chúng ta có thể sử dụng cấu trúc Want và theo sau đó bởi động từ thêm -ing (V-ing).Want + V-ingVí dụ:Ngoài ra, trong một số tình huống thường ngày, cấu trúc want + v-ing còn được sử dụng tương tự như cấu trúc have something done, nghĩa là nhờ ai đó làm cho mình việc gì đó.Ví dụ: My friends are coming over to my house tonight but I still have some rooms that I want cleaning. (Dịch: Bạn của tôi sẽ sang nhà tôi chơi tối nay nhưng tôi vẫn còn một số phòng cần được ai đó dọn dẹp.)

Đọc thêm

Dùng want để đưa ra lời khuyên, cảnh báo

Cũng trong văn nói hay các tình huống giao tiếp thường ngày, chúng ta còn có thể sử dụng cấu trúc want và theo sau đó là to-infinitive để đưa ra lời khuyên, lời đề nghị hay lời cảnh báo. Lưu ý, đối với cấu trúc want này thì người học hầu như chỉ sử dụng ở thì hiện tại đơn, hoặc thỉnh thoảng là thì tương lai đơn chứ không sử dụng các thì khác như hiện tại tiếp diễn hay hiện tại hoàn thành.Want + To-infinitiveVí dụ:

Đọc thêm

Cấu trúc want đứng sau Wh-question

Ngoài các cấu trúc want theo sau bởi tân ngữ (object) hay bổ ngữ (complement), chúng ta còn có thể sử dụng động từ này mà không cần thêm tân ngữ hay bổ ngữ khi nó đứng sau các “Wh-question” (what, when, whatever, whenever,…). Trong cách dùng này, thông thường người bản xứ sẽ không thêm giới từ “to” sau “want”.S + V + Wh-question + S + Want (to)Ví dụ:

Đọc thêm

Cấu trúc want đứng sau If

Tương tự như cấu trúc want với “Wh-question”, chúng ta cũng có thể sử dụng động từ này mà không cần thêm tân ngữ hay bổ ngữ khi nó đứng sau “if”. Tuy nhiên, đối với cách dùng này người học cần lưu ý phải thêm giới từ “to” sau “want” khi viết câu phủ định, còn đối với câu khẳng định thì không cần thiết thêm “to” tương tự như với “Wh-question”S + V + O, If + S + Want (to)Ví dụ: I can take you to your friend’s place, if you want (Dịch: Anh có thể đưa em đến nhà của bạn em, nếu em muốn.)S + V + O, If + S don’t/doesn’t + Want toVí dụ: You don’t have to go to the party, if you don’t want to.(Dịch: Bạn không cần thiết phải tham dự buổi tiệc, nếu như bạn không muốn.)

Đọc thêm

Dùng trong hình thức tiếp diễn

Trong các cách dùng nêu trước đó, người học có thể thấy được cấu trúc want thông thường được sử dụng ở thì hiện tại đơn, hay thỉnh thoảng là tương lai đơn.Ngoài ra, người học còn có thể sử dụng cấu trúc want với các thì tiếp diễn để diễn đạt sự lịch thiệp hay nhấn mạnh một việc gì đó đang diễn ra hay lặp đi lặp lại.To be wanting + Object/ To-infinitiveVí dụ:

Đọc thêm

Ứng dụng các cấu trúc Want vào IELTS Speaking Part 1

Topic: Daily routineDo you have a study routine?Yes, I do have one. I am the kind of person who wants his life to be as well-organized as possible. So ever since I realized the importance of having a consistent study routine for my school performance, I h...

Đọc thêm

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Want

Lưu ý đầu tiên khi sử dụng cấu trúc want là trong một số trường hợp, để tránh lặp lại động từ được nói trước đó và để nói ngắn gọn hơn thì chúng ta có thể lược bỏ động từ và thông tin theo sau “want” như các ví dụ dưới đây:Ví dụ: Ngoài ra, một lưu ý quan trọng khi người học sử dụng động từ này là không được sử dụng “want” với mệnh đề chứa “that”.Ví dụ:

Đọc thêm

Phân biệt Want, Would like và Wish

Một điều người học cần phải lưu ý khi sử dụng cấu trúc want là phải phân biệt được điểm khác nhau và khi nào nên sử dụng Want, Would like và Wish.Theo từ điển Cambridge, cả ba từ này đều được dùng để thể hiện sự mong muốn một cái gì đó hay làm một việ...

Đọc thêm

Bài tập

Bài 1: Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào những từ cho trướcMy sister/want/celebrate/her birthday/Chinese restaurant.=> ……………………………………….. My parents/want/me/exercise regularly/stay healthy.=> ………………………………………..Andy/want/new bike/his birthday.=> ………………………………………..When/I/free/I/want/travel/where/I/want.=> ………………………………………..Lyn’s bedroom/want/clean/it/messy=> ………………………………………..Bài 2: Điền Want, Would like, Wish vào trong các chỗ trống sau1. I _____________ to cook because eating out is very expensive.2. I__________ this kiwi cake, please.3. My teacher ___________ to apologize for grading our exams incorrectly.4. If the customer ___________ to terminate the contract, the company must be informed in advance.5. My aunt _________ to lose weight so that she can be healthierĐáp ánBài 1=> My sister wants to celebrate her birthday at a Chinese restaurant.=> My parents want me to exercise regularly to stay healthy.=> Andy wants a new bike for his birthday.=> When I have enough money, I want to travel to where I always want.=> Lyn’s bedroom wants cleaning because it is really messy.Bài 21. I want to cook because eating out is very expensive.2. I would like this kiwi cake, please.3. My teacher would like to apologize for grading our exams incorrectly.4. If the customer wishes to terminate the contract, the company must be informed in advance.5. My aunt wants to lose weight so that she can be healthier

Đọc thêm

Tổng kết

Qua bài viết trên, tác giả mong rằng người đọc có thể nắm được các cấu trúc want mà bài viết bàn về và giải thích để qua đó có thể áp dụng một cách chính xác khi nói hay viết tiếng Anh.Ngoài ra, bài viết cũng có một số lưu ý cho người học khi sử dụng động từ này, cũng như phân biệt sự giống và khác nhau của ba động từ Want, Would like, Wish để người học có thể tránh được những lỗi sai thường thấy khi sử dụng ba từ này.References“Like.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/like.“Want.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/want.“Want.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/want. “Wish.” Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wish.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious