Xét nghiệm HER2 trong ung thư vú là gì?

HER2 trong ung thư vú là gì?

Ung thư vú dương tính với HER2 là một dạng ung thư vú, trong đó các tế bào ung thư vú trở nên quá mức sản xuất một thụ thể protein được gọi là HER2 (thụ thể của yếu tố tăng trưởng biểu bì 2). Thông thường, protein này đóng vai trò trong việc hỗ trợ sự...

Đọc thêm

Xét nghiệm HER2 trong ung thư vú

Xét nghiệm HER2 trong ung thư vú (Human Epidermal Growth Factor Receptor 2) là một phần quan trọng của quá trình đánh giá và phân loại ung thư vú. HER2 là một gen và protein được tìm thấy trên bề mặt của tế bào ung thư vú có ý nghĩa trong sự phát triển và...

Đọc thêm

Độ chính xác của xét nghiệm HER2 trong ung thư vú

Độ chính xác của xét nghiệm HER2 trong ung thư vú có thể bị ảnh hưởng bởi sự không nhất quán giữa các phòng thí nghiệm, đặc biệt là trong việc phân loại tình trạng HER2 dương tính và âm tính. Các tiêu chí khác nhau được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu bệ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious