Tỷ giá đổi 1 Rupiah Indonesia sang tiền Việt Nam VNĐ là bao nhiêu?

Tỷ giá cập nhật mới nhất cho 1 Rupiah Indonesia đổi ra bao nhiêu tiền Việt Nam VNĐ được thể hiện rõ trong bài viết dưới đây.

1 Rupiah Indonesia tương đương với 1.681 VNĐ (Một Rupiah bằng một đồng sáu trăm tám mươi mốt đồng Việt Nam).10 Rupiah Indonesia tương đương với 16.818 VNĐ (Mười Rupiah bằng mười sáu đồng tám trăm mười tám nghìn Việt Nam).100 Rupiah Indonesia tương đương ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious