Trường Đại học Cape Breton University (CBU)

Giới thiệu về trường

Vì sao nên chọn Đại học Cape Breton:Các ngành đào tạo:Hiện tại trường gồm 4 học viện: Khoa học xã hội & nhân văn, Khoa học tự nhiên, Kinh tế cùng học viện Giáo dục sức khỏe. Bên cạnh các chuyên ngành hệ 4 năm, trường CBU còn đào tạo cử nhân Đại học hệ 3 năm như Quản trị nhà hàng khách sạn, Công nghệ môi trường, Kỹ sư điện tử, Hóa dầu,…Trường đào tạo rất mạnh ngành HOT tại Canada - Quản trị nhà hàng khách sạn:Chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh - MBA có điều kiện đầu vào dễ dàng hơn các trường đại học khác :

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious