12 phương pháp tính phần trăm (%), công thức tính phần trăm

Các cách tính phần trăm nhanh và chính xác nhất

Đọc thêm

Cách tính phần trăm % nhanh và chính xác nhất

Đọc thêm

1. Cách tính tỷ số phần trăm

Tính tỷ lệ % trên tổng số là cách tính phổ biến khi xác định phần trăm của một số so với tổng số. Đơn giản chỉ cần lấy số lượng đối tượng cần tính chia cho tổng số đối tượng, sau đó nhân với 100 để có kết quả.- Tính % của a và b:+ Tỷ số phần trăm của a = a/(a+b)*100(%).+ Tỷ số phần trăm của b = b/(a+b)*100(%) hoặc %b = 100 - %a.Ví dụ: Giả sử bạn có bài toán về hàng xuất đi, gồm 35 thùng áo và 30 thùng quần. Tính % thùng áo trong tổng số hàng xuất đi.==> % thùng áo==> % thùng quần = 100 - 53,8= 46,2% hoặc

Đọc thêm

2. Cách tính phần trăm giảm giá nhanh nhất

- Công thức: Số tiền sau khi giảm giá = Giá tiền x [(100 - % giảm giá)/100].- Ví dụ: Mua một món đồ giá 500 nghìn đồng, giảm giá 20%. Kết quả phần trăm giảm giá nhanh nhất là:==> Giá sau giảm giá = 500 nghìn đồng x (1 - 0.2) = 400 nghìn đồng.

Đọc thêm

3. Cách tính phần trăm tăng giá

- Để tính phần trăm tăng giá nhanh nhất, áp dụng cách tương tự như tính phần trăm giảm giá.- Ví dụ: Một món đồ giá 500 nghìn đồng, giá tăng thêm 20%. Kết quả tính nhanh là:==> Giá sau tăng giá = 500 nghìn x (1 + 0.2) = 600 nghìn đồng.

Đọc thêm

4. Cách tính phần trăm % lãi suất

- Để tính tỷ lệ lợi nhuận hoặc lãi suất dưới dạng phần trăm, cụ thể là lãi suất của ngân hàng, Mytour đã thảo luận về nhiều trường hợp cụ thể liên quan đến các ngân hàng trong lĩnh vực này. Độc giả có thể tham khảo cách tính và xem thông tin về lãi suất ngân hàng chi tiết tại đây. Bài viết mô tả cách tham khảo lãi suất ngân hàng cũng như cách tính lãi khi gửi tiền vào ngân hàng.

Đọc thêm

5. Cách Tính phần trăm tăng trưởng, so sánh % chênh lệch

- Cách tính phần trăm tăng trưởng để so sánh % chênh lệch cũng là cách tính tỷ lệ lợi nhuận. Cách tính này sẽ tính % chênh lệch giữa 2 giá trị khác nhau mang lại.- Công thức tính sẽ là: (b-a)/a x 100 (%).- Trong đó: b là số mà bạn muốn so sánh chênh lệch; a chính là điểm để bạn thực hiện so sánh.- Ví dụ: Liên quan đến doanh thu. Bạn có doanh thu tháng 4 là 400 triệu đồng, doanh thu tháng 5 là 500 triệu đồng. Tính % tăng trưởng của tháng 5 so với tháng 4.==>% tăng trưởng của tháng 5 = (500 - 400)/400 x 100 = 25%Số liệu % có thể âm nếu doanh thu của các tháng sau thấp hơn tháng trước. Ví dụ, doanh thu tháng 6 là 600 triệu, nhưng tháng 7 chỉ có 550 triệu => % chênh lệch là tháng 7 giảm 50 triệu so với tháng 6. Tính ra % là: % tăng trưởng tháng 7 = (550 - 600)/600 x 100 = -8,3%.

Đọc thêm

6. Cách Tính phần trăm % nhanh giữa 2 năm

- Giả sử công ty Mytour có doanh thu năm 2016 là 115 tỷ đồng. Doanh thu năm 2017 là 132 tỷ đồng. Phần trăm tăng trưởng giữa 2 năm là:phần trăm % tăng trưởng 2017 = (Doanh thu 2017 - Doanh thu 2016) / Doanh thu 2016 * 100 = (132 - 115) / 115 = 14.78 (%).==> Kết luận, công ty Mytour có mức tăng trưởng chênh lệch gần 15% so với năm 2016.

Đọc thêm

7. Cách Tính phần trăm % hoàn thành

- Ví dụ, công ty Mytour đặt mục tiêu năm 2017 là 150 tỷ đồng. Quý 3 năm 2017, doanh thu đạt 159 tỷ đồng. % hoàn thành so với mục tiêu là:Số phần trăm % đã đạt được = 159/150 * 100 =106 (%).==> Kết luận: Sau 3 quý, công ty Mytour đã vượt mục tiêu 6%.

Đọc thêm

8. Cách Tính phần trăm % hàng hóa

- Nếu bạn mua chiếc laptop giá 25 triệu đồng và có mã giảm giá 8%, bạn sẽ được giảm:Số tiền giảm = 8% * 25 triệu / 100 = 2 triệu.==> Kết luận: Bạn sẽ chỉ trả 23 triệu cho chiếc laptop.Thay vào đó, bạn chỉ cần trả 23 triệu cho chiếc laptop này.==> Kết luận: Bạn được giảm 2 triệu cho mua laptop.

Đọc thêm

9. Cách Tính phần trăm % chiếm trên tổng số

- Ví dụ, Mytour có 30 nhân viên nam và 24 nhân viên nữ. Áp dụng cách tính % nữ: 24/(30+24) = 44.44 (%).==> Kết luận: Nhân viên nữ chiếm hơn 44% tổng số công nhân trong công ty, còn nhân viên nam là gần 56%.

Đọc thêm

10. Cách tính phần trăm trong excel

- Trong Excel, bạn có thể tính phần trăm lương, thể tích, khối lượng, thuế... dễ dàng với công thức tính % sẵn có. Không cần phải tính nhẩm, chỉ cần áp dụng công thức tính sẽ ra được kết quả mà bạn muốn.

Đọc thêm

11. Cách tính phần trăm lương

- Tính % lương tháng 7 so với tháng 6: (7,7 - 6,4) : 6,4 x 100 = 20,31%.

Đọc thêm

12. Cách tính phần trăm khối lượng

- Công thức tính phần trăm khối lượng: khối lượng mol nguyên tố/khối lượng phân tử của hợp chất x 100.- Ví dụ: Tính % khối lượng của Hidro trong một phân tử nước.- Công thức hóa học nước: H20.- Nguyên tử khối Oxi là 16, nguyên tử khối của Hidro là 1.==> Tính % khối lượng Hidro trong một phân tử nước là (1 x 2) : (2 + 16) x 100 = 11,11%.Trong bài viết này, chúng ta có thể áp dụng các cách tính phần trăm % nhanh chóng và chính xác vào nhiều mục tiêu khác nhau.Nếu bạn sử dụng Excel, hãy chú ý đến những hàm thống kê trong Excel được giới thiệu trong bài viết này để nâng cao hiệu suất làm việc của mình.Nếu bạn quan tâm đến công thức tính phần trăm khối lượng trong hóa học, đọc chi tiết tại đây để áp dụng công thức vào bài tập của mình.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious