Cách tính điểm trung bình môn cả năm học 2023-2024 đối với học sinh trung học

Cách tính điểm trung bình môn cả năm học 2023-2024 đối với học sinh trung học

(1) Đối với lớp 6, 7, 8, 10 và 11Cách tính điểm trung bình môn cả năm học 2023-2024 lớp 6, 7, 8, 10 và 11 đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh giá bằng điểm số sẽ áp dụng theo quy định tại Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.Theo đó, điểm trung bình môn cả năm (v...

Đọc thêm

Cách đánh giá kết quả học tập năm học 2023-2024 đối với học sinh trung học

(1) Đối với học sinh lớp 6, 7, 8, 10 và 11Việc đánh giá kết quả học tập năm học 2023-2024 lớp 6, 7, 8, 10 và 11 sẽ được áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.Theo đó, đối với môn học đánh giá bằng nhận xét kết hợp đánh gi...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious