Cách di chuyển hàng trong Excel, di chuyển cột một cách linh hoạt

1. Di chuyển cột trong Excel

Có hai cách để di chuyển cột trong Excel đó là sử dụng chuột để di chuyển hoặc sử dụng kết hợp với bàn phím.

Đọc thêm

Cách 1: Sử dụng chuột để di chuyển

Đầu tiên bạn cần có một bảng dữ liệu như hình dưới đây.Trước tiên bạn cần bôi đen cột cần di chuyển. Bạn hãy di chuột lên vị trí ở đầu cột sau đó kích chuột vào tên cột để bôi đen toàn bộ cột đó.Tiếp theo bạn di chuyển chuột tới vị trí mà bạn muốn. Để ...

Đọc thêm

Cách 2: Sử dụng kết hợp với bàn phím để di chuyển

Với cách này bạn đọc se sử dụng chức năng Cut và Paste của Excel để di chuyển cột dữ liệu.Đầu tiên bạn cũng cần bôi đen toàn bộ cột mà bạn muốn di chuyển. Tiếp đó bạn kích chuột phải vào mảng dự liệu đó rồi chọn Cut trong các tùy chọn.Đầu tiên các bạn cần phải bôi đen cột dữ liệu mà bạn muốn di chuyển, thực hiện việc này giống với hướng dẫn đã nói ở trên. Tương tự bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + X để thực hiện.Tiếp đến bạn hãy bôi đen vị trí muốn chuyển dữ liệu đến. Sau đó kích chuột phải vào mảng đã bị bôi đen. Tiếp đó chọn mục Insert Cut Cells trong bảng tùy chọn vừa hiển thị như hình dưới đây:Kết quả là cột đã được di chuyển tới vị trí mà bạn muốn.

Đọc thêm

2. Cách di chuyển hàng trong Excel

Muốn di chuyển hàng trong Excel bạn cũng thực hiện các thao tác tương tự như cách di chuyển cột. Chúng ta cũng có 2 cách để thực hiện.

Đọc thêm

Cách 1: Sử dụng chuột để di chuyển

Trước tiên bạn cần bôi đen hàng cần di chuyển. Bạn hãy di chuột lên vị trí ở đầu hàng sau đó kích chuột vào tên hàng để bôi đen toàn bộ hàng đó.Tiếp theo bạn kéo chuột tới vị trí mà bạn muốn chuyển tới. Khung nét đứt sẽ hiển thị vị trí của hàng mà bạn vừa bôi đen sẽ di chuyển tới.Khi đó hàng đã được di chuyển tới vị trí mới. Để xóa hàng trống, bạn bôi đen toàn bộ hàng sau đó kích chuột phải và chọn Delete là xong.

Đọc thêm

Cách 2: Sử dụng kết hợp với bàn phím để di chuyển

Với cách này bạn hãy bôi đen toàn bộ hàng cần di chuyển. Sau dó kích chuột vào mảng được bôi đen rồi chọn Cut trong bảng tùy chọn. Tương tự bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + X để thực hiện.Tiếp đến bạn hãy bôi đen vị trí muốn chuyển dữ liệu đến. Sau đó kích chuột phải vào mảng đã bị bôi đen. Tiếp đó chọn mục Insert Cut Cells trong bảng tùy chọn vừa hiển thị như hình dưới đây:Kết quả trên màn hình là hàng vừa bôi đen sẽ được chuyển tới vị trí mà các bạn đã chọn.Bài viết trên đây đã giới thiệu đến bạn đọc cách di chuyển hàng trong Excel và di chuyển cột . Hy vọng bài viết này sẽ đem lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Chúc bạn thực hiện thành công!

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious