Sắp xếp Màn hình chính và Thư viện ứng dụng trên iPhone

Dùng Thư viện ứng dụng để tìm ứng dụng của bạn

Từ Màn hình chính, vuốt sang trái cho đến khi thấy Thư viện ứng dụng. Ứng dụng của bạn được tự động sắp xếp thành các danh mục. Ví dụ: bạn có thể thấy các ứng dụng mạng xã hội trong danh mục Mạng xã hội. Các ứng dụng được sử dụng thường xuyên nhất sẽ tự động sắp xếp lại dựa trên mức sử dụng của bạn. Khi được cài đặt, các ứng dụng mới sẽ được thêm vào Thư viện ứng dụng, nhưng bạn có thể thay đổi nơi tải về ứng dụng mới.

Đọc thêm

Tìm kiếm ứng dụng trong Thư viện ứng dụng

Đọc thêm

Xóa ứng dụng khỏi Thư viện ứng dụng

Nếu bạn không xóa được một ứng dụng không phải của Apple, hãy tắt tính năng kiểm soát của phụ huynh rồi thử xóa lại ứng dụng đó.

Đọc thêm

Chuyển ứng dụng vào Thư viện ứng dụng

Đọc thêm

Tìm, ẩn và xóa các trang trên Màn hình chính

Từ iOS 14 trở lên, bạn có thể ẩn trang để sắp xếp hợp lý giao diện của Màn hình chính và thêm lại các trang này bất cứ khi nào bạn muốn. Dưới đây là cách ẩn trang:Lặp lại các bước trên để bỏ ẩn một trang. Sau đó, dùng Thư viện ứng dụng để tìm nhanh các ứng dụng bị ẩn trên các trang khác nhau.Để xóa trang khỏi Màn hình chính:Khi xóa một trang khỏi Màn hình chính, các ứng dụng sẽ vẫn xuất hiện trong Thư viện ứng dụng.

Đọc thêm

Sắp xếp lại các trang trên Màn hình chính

Với iOS 15 và iPadOS 15 trở lên, bạn có thể di chuyển các trang trên Màn hình chính. Cách thức hoạt động:

Đọc thêm

Thay đổi nơi tải về ứng dụng mới

Để thay đổi nơi tải về các ứng dụng mới trên iPhone hoặc để hiển thị hay ẩn thông báo trong Thư viện ứng dụng:

Đọc thêm

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu cách tùy chỉnh các tiện ích trên Màn hình chính để dễ dàng truy cập thông tin.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious