Bùa ngải là gì? Cách hóa giải bùa ngải linh nghiệm

Bùa ngải có thật không?

Bùa ngải là hoàn toàn có thật. Trước thời Đức Phật, bùa chú, bùa ngải đã xuất hiện nhiều. Các ngoại đạo, đạo giáo thời ấy đã làm ra rất nhiều các loại bùa ngải, phù chú. Cho đến nay, bùa ngải vẫn còn tồn tại, không chỉ ở Việt Nam, mà còn ở các nước tr...

Đọc thêm

Bùa ngải là gì? Bản chất của nó nguy hiểm thế nào?

Thực chất, lá bùa, lá ngải không phải tự nó linh thiêng mà có những chúng sinh đi theo bùa ngải. Đó là những chúng sinh dạng cấp thấp, có năng lực nhất định, rất đông và rất thích làm lính để được sai xử, được phục vụ.Vậy nên, các ông phù thủy, ông thầy pháp, ông luyện bùa chú có thể chiêu tập những chúng sinh này (gọi là âm binh); sau đó, các ông thầy sẽ nuôi ăn, cúng tế, rồi sai xử và chúng thực hiện theo mệnh lệnh của những ông thầy ấy.Tuy nhiên, sau một thời gian chơi bùa ngải, do những âm binh này không tu tập, không có phước báu, mỗi đứa một ý, đủ tham sân si nên sẽ hành chúng ta rất khổ. Vì thế, không có bùa chú nào thật sự đem lại bình an, lợi ích cho chúng ta.

Đọc thêm

Cách hóa giải bùa ngải tận gốc

Theo giáo lý đạo Phật, những người bị quỷ Thần quấy nhiễu là do ác nghiệp tiền kiếp, hoặc là do trong kiếp này tà kiến, không có chính kiến, tạo ác nghiệp. Vì thế, thiện Thần không hộ trì những người đó; ác quỷ, các hương linh, chúng sinh theo bùa ch...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious