"Bà Ngoại" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

1. Bà ngoại trong tiếng Anh là gì?

Theo từ điển Wiktionary, bà ngoại là từ, tên gọi dùng để chỉ người mẹ của mẹ mình, người sinh ra, nuôi dưỡng mẹ mình, cũng có thể là mẹ đẻ hay mẹ nuôi, mẹ đỡ đầu... của mẹ mình. (Hình ảnh minh họa cho Bà ngoại trong tiếng Anh)

Đọc thêm

2. Ví dụ minh họa của Bà ngoại trong tiếng Anh

(Hình ảnh minh họa cho Bà ngoại trong tiếng Anh)

Đọc thêm

3. Một số từ vựng tiếng Anh thông dụng liên quan đến Bà ngoại

(Hình ảnh minh họa cho Bà ngoại trong tiếng Anh) Từ vựngNghĩa tiếng ViệtVí dụGreat-grandparentsÔng bà cố, cha mẹ của ông bà mìnhMaternal sideBên ngoại, họ và gia đình bên mẹ mìnhPaternal sideBên nội, họ và gia đình bên bố mìnhGrandparentsÔng bà chỉ chung, ch...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

melodious